Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

II. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU v roku 2020

TÉMA : SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB

marec - apríl 2020, 9,00 hod ( zasadacia miestnosť úradu ) termín bude spoločne odkonzultovaný
- metodické spracovanie údajov, preskúšanie, vydanie osvedčení

Druhému školeniu Agentúr pre kodifikáciu bude predchádzať pridelenie prístupu do MCC WEB na základe pevných IP adries do - testovacieho režimu - k výučbe a k tréningu postupu spracovania údajov, k vyskúšaniu procesov systému a k získaniu návykov v práci s MCC WEB. 

........................................................................................................................................................................

- SPLNENÉ - I. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU v roku 2020 (5. februára 2020) 

Účasť : AURA LOGIS, BVSOFT, PROFILAX a VR-GROUP 

1. Požiadavky novelizovaného zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky č. 476/2011 Z.z.
2. Prístup do elektronického spracovania návrhov kodifikačných údajov v MCC WEB.
3. Spracovanie údajov v MCC WEB.
4. Plánované činnosti odboru kodifikácie do spustenia elektronického prístupu (máj 2020)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktualizované:11. 02. 2020 18:51