Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


________________________________________________________________________________________________________

ZASADANIE HLAVNEJ SKUPINY NÁRODNÝCH RIADITEĽOV PRE KODIFIKÁCIU AC/135 MG -  (10. - 14. júna 2024)  RUMUNSKO,  BUKUREŠŤ 

- PRÁVE PREBIEHA

_______________________________________________________________________________________ 


INFORMÁCIE... O PODANÍ : 


-  ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV
-  ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV 

A NA...

REGISTRÁCIU POUŽÍVATEĽOV Z REZORTU MO SR PRE PREHLIADANIE A REGISTRÁCIU DODÁVATEĽOV PRE PREHLIADANIE ALEBO SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB :

>   PRÍSTUP DO MCC WEB -

________________________________________________________________________________________________________ 


AKTUÁLNE: 

ČLÁNOK "KODIFIKÁCIA" DO ZOD, KZ, RZ, OBJ... v slovenskom jazyku pre dodávateľov zo Slovenskej republiky.

ČLÁNOK "CODIFICATION"  ALEBO " CCC - CODIFICATION CONTRACT CLAUSE" v anglickom jazyku - do kontraktov s NSPA, krajinami NATO a TIER 2...  

>   PRE OBSTARÁVATEĽOV -

________________________________________________________________________________________________________ 


PRIPRAVUJEME :


- Stretnutie zamestnancov odboru kodifikácie a OddKAT ÚCL MO SR k 20. výročiu založenia úradu 26.6. 2024

- Zasadanie Hlavnej skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Rumunsko (jún 11-13) 2024

- Metodické zhromaždenie s OddKAT ÚCL MO SR    (máj 2024)
________________________________________________________________________________________________________ 


KROK ZA KROKOM :


Školenie Agentúr pre kodifikáciu na rok 2024  (máj 30 - 31) 2024

IDEB - účasť ÚOŠKŠOK - vystavovateľ  - 14.5 - 16..5.2024 

Odborný deň ÚOŠKŠOK na kurze vyzbrojovania AOS LM  24.4.2024

Bilaterálna spolupráca s ÚřOSKSOJ CZE - OddKAT, v SVK  22.4. - 26. 4. 2024

ÚČELOVÝ KURZ pre výrobcov, dodávateľov a agentúry 19.3 - 18.4. 2024 - Úspešne skončený !

Odborne metodické zamestnanie pre pracovníkov ÚCL MO SR  26.3.2024 na MO SR

Pracovné rokovanie s dodávateľom kodifikačného informačného systému - prevádzka, údržba a aktualizácia na rok 2004 AURA s.r.o. 11.3. - 12.3.2024 Trenčín

Odborné metodické zamestnanie MSM LAND SYSTEMS s.r.o.  25.10.2024 Trenčín

ÚČELOVÝ KURZ pre výrobcov, dodávateľov a agentúry 17.10 - 16.11. 2023 - Úspešne skončený !

Zasadanie  Hlavnej skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Luxemburg (nov. 7-11) 2023

Účasť na IDET 2023 ako VYSTAVOVATEĽ, Bratislava (okt. 3-5) 2023

Zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg (okt. 3-5) 2023

Pracovné rokovanie 31.MCC User Group, Nórsko (sept. 18-21) 2023

Odborná príprava žiadateľov / dodávateľov podľa registrácie - "Konzultácie a základné informácie o práci v MCC WEB" od 21.8.2023

Metodické zhromaždenie s výrobcami a dodávateľmi  27.- 28. júna 2023
________________________________________________________________________________________________________ Aktualizované: 8. 06. 2024 21:23
1 2  3  4  5  6  > 
 • Účelový kurz pre výrobcov a dodávateľov
  Na základe požiadaviek výrobcov a dodávateľov podľa zákona č.11/2004 Z.z. úrad otvoril v dňoch 19.3. - 18.4.2024  - II. Účelový kurz pre výrobcov a dodávateľov,...
  16. 04. 2024 10:48

 • Pracovné rokovanie k administrácii MC CATALOGUE WEB
  Podľa Plánu hlavných úloh úradu na zabezpečenie plnenia hlavných úloh odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK pre rok 2024 vo veci prevádzky kodifikačného informačného systému...
  16. 04. 2024 10:23

 • 143. zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel A
  Podľa pracovného plánu Skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu AC/135 MG na rok 2024 sa v dňoch 5.3. - 7.3.2024 uskutočnilo 143. zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel...
  16. 04. 2024 10:21

 • Pracovné rokovanie k administrácii MCC WEB
  Podľa Plánu hlavných úloh úradu na zabezpečenie plnenia hlavných úloh odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK pre rok 2024 vo veci prevádzky kodifikačného informačného systému...
  16. 04. 2024 10:19

 • 124. zasadanie hlavnej skupiny AC/135 MG
  Podľa pracovného plánu Hlavnej skupiny AC/135 MG národných riaditeľov na kodifikáciu na rok 2023 sa v dňoch 7. - 9.novembra 2023 uskutočnilo 124. zasadanie hlavnej skupiny...
  16. 04. 2024 10:18

 • Odborne metodické zamestnanie MSM LAND SYSTEMS s.r.o.
  Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne na základe vyžiadania MSM LAND SYSTEMS s.r.o., vykonal dňa 25. januára 2024...
  16. 04. 2024 10:16

 • ÚČELOVÝ KURZ PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV
  Na základe požiadaviek výrobcov a dodávateľov podľa zákona č.11/2044 Z.z. úrad organizoval v dňoch 17.10.2023 do 16.11.2023  - I. Účelový kurz pre výrobcov a...
  16. 04. 2024 10:13

 • 10. ročník IDEB Defence & Security 2023, Bratislava
  V dňoch 3. - 5. októbra 2023 sa úrad zúčastnil ako VYSTAVOVATEĽ na 10. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence & Security 2023. Aj tento rok...
  13. 10. 2023 06:53

 • 142. Zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A
  142. Zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A V dňoch 3. až 5. októbra 2023 sa v sídle NATO  Support and Procurement Agency (NSPA) Luxemburg...
  13. 10. 2023 06:50

 • 31. zasadanie pracovnej skupiny MC CATALOGUE
  31. Zasadnutie MC CATALOGUE UG Podľa plánu pracovnej skupiny MC CATALOGUE UG a záverov 29. zasadnutia v roku 2022 v Slovenskej republike sa v dňoch 19....
  13. 10. 2023 06:45

1 2  3  4  5  6  >