Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÚČELOVÝ KURZ PRE VÝROBCOV, DODÁVATEĽOV A AGENTÚRY:

- pre rok 2023 dňa 16.11.  - ÚSPEŠNE SKONČENÝ !

Osvedčenie o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov  získali :

                    GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica - Šalková

                    ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom

Osvedčenie o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov pre Agentúru získal :

                    VÝVOJ MARTIN, a.s., Martin

Pre rok 2024 pripravujeme dva Účelové kurzy v predpokladaných termínoch marec - apríl a október - november. Organizácia Účelových kurzov bude ale podmienená reálnemu záujmu z portfólia výrobcov a dodávateľov produktov pre účely obrany. 

_______________________________________________________________________________________ 


INFORMÁCIE... O PODANÍ : 


-  ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV
-  ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV 

A NA...

REGISTRÁCIU POUŽÍVATEĽOV Z REZORTU MO SR PRE PREHLIADANIE A REGISTRÁCIU DODÁVATEĽOV PRE PREHLIADANIE ALEBO SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB :

>   PRÍSTUP DO MCC WEB -

________________________________________________________________________________________________________ 


AKTUÁLNE: 

ČLÁNOK "KODIFIKÁCIA" DO ZOD, KZ, RZ, OBJ... v slovenskom jazyku pre dodávateľov zo Slovenskej republiky.

ČLÁNOK "CODIFICATION"  ALEBO " CCC - CODIFICATION CONTRACT CLAUSE" v anglickom jazyku - do kontraktov s NSPA, krajinami NATO a TIER 2...  

>   PRE OBSTARÁVATEĽOV -

________________________________________________________________________________________________________ 


PRIPRAVUJEME :


- Pracovné rokovanie s dodávateľom kodifikačného informačného systému - prevádzka, údržba a aktualizácia na rok 2024

- Bilaterálna spolupráca s ÚřOSKSOJ CZE - OddKAT, v SVK    (podľa požiadavky CZE - 2023)

- Metodické zhromaždenie s OddKAT ÚCL MO SR    (november 2023)
________________________________________________________________________________________________________ 


KROK ZA KROKOM :


I. ÚČELOVÝ KURZ pre výrobcov, dodávateľov a agentúry 17.10 - 16.11. 2023 - Úspešne skončený !

Zasadanie  Hlavnej skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Luxemburg (nov. 7-11) 2023

Účasť na IDET 2023 ako VYSTAVOVATEĽ, Bratislava (okt. 3-5) 2023

Zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg (okt. 3-5) 2023

Pracovné rokovanie 31.MCC User Group, Nórsko (sept. 18-21) 2023

Odborná príprava žiadateľov / dodávateľov podľa registrácie - "Konzultácie a základné informácie o práci v MCC WEB" od 21.8.2023

Metodické zhromaždenie s výrobcami a dodávateľmi  27.- 28. júna 2023
________________________________________________________________________________________________________ Aktualizované:24. 11. 2023 06:04
1 2  3  4  5  > 
1 2  3  4  5  >