Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

 KURZY A ŠKOLENIA PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV


V súvislosti so spustením elektronického spracovania kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB pre  výrobcov a dodávateľov na účely obrany máme pripravený komplexný súbor učebných lekcii, praktických cvičení a testovacích procedúr. Keďže táto aplikácia je pomerne rozsiahla a náročnejšia na ovládanie, každý pridelený vstup do tejto aplikácie je podmienený úspešným absolvovaním školiacich procedúr podľa výkonu požadovaných činností v danej aplikácii.

Prístup do aplikácie MCC WEB na "Prehliadanie údajov" je už v súčasnej dobe vydávaný na základe registrácie a následným dodržiavaním pokynov úradu pre prehliadanie/vyhľadávanie údajov v aplikácii MCC WEB.

Pre prístup do aplikácie MCC WEB na "Spracovanie údajov" je potrebné úspešne absolvovať rozšírené školenie - "ÚČELOVÝ KURZ PRE VÝROBCOV, DODÁVATEĽOV A AGENTÚRY". Doporučené vzdelanie a prax pre žiadateľov rozšíreného školenia je technické ! Znalosť a skúsenosti z identifikácie technických, fyzických a prevádzkových parametrov výrobkov je podmienený ! 

Nie sú potrebné značné znalosti anglického jazyka, pretože aplikácia MCC WEB a všetky podporné súčasti a záznamy systémovej podpory sú v priebežne udržiavané v slovenskom jazyku alebo sú dvojjazyčné (EN/SK). Dostatočná je základná orientácia v počítačovej terminológií a základná všeobecná znalosť názvov a pojmov. 

******************************************************************************************************************************************************

Vážení žiadatelia o Účelový kurz pre výrobcov, dodávateľov a agentúry - 

- vo vlastnom záujme si rezervujte miesto na Účelovom kurze v predpokladaných termínoch - október november 2024. Do konca augusta bude zverejnený presný dátum konania.

Počet miest na Účelový kurz je obmedzený, preto odporúčame podať si žiadosť čo najskôr a kontaktovať úrad - bezodkladne - !.

O obsadenosti kurzu budeme pravidelne informovať.

*****************************************************************************************************************************

.

Pre informácie ohľadom organizačných záležitostí  " ODBORNÝCH KONZULTÁCII  A ÚČELOVÝCH KURZOV "  kontaktujte:

Mgr. Ľubica GREGOROVÁ   

   Telefón   +421 960 338 904   

   Mobil   +421 903 824 080

   E-mail   lubica.gregorova@mil.sk 

.

Otázky ohľadom kurzov a školení, prosím zasielajte na : 

   E-mail   codify@mil.sk

******************************************************************************************************************************************************

    V  P L N E N Í * * od 21.8.2023 * *  P R Á V E   P R E B I E H A . . . 

Odborné konzultácie a základné informácie o práci v MCC WEB pre výrobcov, dodávateľov a agentúry

- podľa registrácie a podľa požiadaviek

- k odborným dokumentom, procesom a požiadavkám na spracovanie návrhov kodifikačných údajov

Odbornú dokumentáciu z konzultácii obdrží každý účastník osobne.
* * * * * * * * * * * *  

     S P L N E N É * * 19.3 - 18.4.2024 * * 

ÚČELOVÝ KURZ PRE VÝROBCOV, DODÁVATEĽOV A AGENTÚRY - na spracovanie návrhov kodifikačných údajov o produktoch na účely obrany

Na základe vyhodnotenia priebehu Účelového kurzu, teoretických, praktických testov a následného schválenia výsledkov komisiou úradu boli vydané osvedčenia :

O spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov pre :

                   KORAKO plus s.r.o.  Partizánske

                   MSM EXPORT s.r.o. Dubnica nad Váhom

                   REMPO s.r.o.  Bratislava

                   ZEKON a.s.  Michalovce


Odborný a študijný materiál obdržal každý účastník školenia osobne a na základe vydaného osvedčenia menované subjekty získali prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. 

Vydanie Osvedčení o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov o výrobku bolo zverejnené vo Vestníku MOSR, čiastka 33, 20. mája 2024.
* * * * * * * * * * * 

     S P L N E N É * * 17.10 - 16.11.2023 * * 

ÚČELOVÝ KURZ PRE VÝROBCOV, DODÁVATEĽOV A AGENTÚRY - na spracovanie návrhov kodifikačných údajov o produktoch na účely obrany

Na základe vyhodnotenia priebehu Účelového kurzu, teoretických, praktických testov a následného schválenia výsledkov komisiou úradu boli vydané osvedčenia :

O spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov:

                   GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica - Šalková

                    ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom

O spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov pre Agentúru:

                    VÝVOJ MARTIN, a.s., Martin

Odborný a študijný materiál obdržal každý účastník školenia osobne a na základe vydaného osvedčenia menované subjekty získali prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. 

Vydanie Osvedčení o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov o výrobku bolo zverejnené vo Vestníku MOSR, čiastka 77, 11. decembra 2023.
* * * * * * * * * * * *  

     S P L N E N É * * 27. - 28.6.2023 * * 

Odborné Metodické školenie pre predstaviteľov manažmentu dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany.  

-  k procesom štátneho overovania kvality, kodifikácie produktov na účely obrany a štandardizácie v podmienkach Slovenskej republiky.

Prednášku "KODIFIKÁCIA PRODUKTOV NA ÚČELY OBRANY" z procesov získavania, spracovania, a aktualizácie údajov výrobcom a dodávateľom pre účely obrany obdržal každý účastník školenia osobne. 
* * *

     S P L N E N É * * 18.2.2020 * * 

Odborné Metodické zamestnanie úradu pre dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany 

-  k novele zákona č. 11/ 2004 Z.z. v znení neskorších prepisov v oblastiach štátneho overovania kvality, štandardizácie a kodifikácie produktov.

Prednášku "KODIFIKÁCIA - NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY" z procesov kodifikácie produktov v rámci novely menovaného zákona pre vašu informáciu si stiahnite v spodnej časti stránky. 
Aktualizované:19. 06. 2024 06:12