Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

KURZY A ŠKOLENIA PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV


V súvislosti so spustením elektronického spracovania kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB výrobcom a dodávateľom pripravujeme systém prístupu do aplikácie pre výrobcov a dodávateľov. Keďže táto aplikácia je pomerne rozsiahla a náročnejšia na ovládanie, každý pridelený vstup do tejto aplikácie bude podmienený získaním osvedčenia o spôsobilosti vykonávať požadované činnosti v danom systéme.

Osvedčenie do procesu "Prehliadanie údajov" je už v súčasnej dobe vydávané na základe registrácie do aplikácie a dodržaním pokynov úradu pre prehliadanie/vyhľadávanie údajov v aplikácii MCC WEB.

Pre "Spracovanie údajov" v MCC WEB bude potrebné absolvovať rozšírené školenie. Doporučené vzdelanie a prax pre žiadateľov rozšíreného školenia je technické ! Znalosť a skúsenosti z identifikácie technických, fyzických a prevádzkových parametrov výrobkov je podmienený ! Nie sú potrebné zručnosti zo znalosti anglického jazyka, pretože aplikácia MCC WEB a všetky podporné súčasti a záznamy systémovej podpory sú v priebežne udržiavané v slovenskom jazyku alebo sú dvojjazyčné (EN/SK).

V súčasnosti máme pripravené základné školenie pre záujemcov od výrobcov a dodávateľov pre účely obrany o elektronické spracovanie návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB.


Žiadosti o školenie alebo svoje pripomienky, námety alebo otázky, prosím môžete zasielať na : 
   E-mail   codify@mil.sk


*
* * S P L N E N É * * 18.2.2020 * * 
Odborne Metodické zamestnanie úradu pre dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany 
-  k novele zákona č. 11/ 2004 Z.z. v znení neskorších prepisov v oblastiach štátneho overovania kvality, štandardizácie a kodifikácie produktov.
Prednášku "KODIFIKÁCIA - NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY" z procesov kodifikácie produktov v rámci novely menovaného zákona pre vašu informáciu si stiahnite v spodnej časti stránky. 

Aktualizované:12. 07. 2022 09:58