Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

KURZY A ŠKOLENIA PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV


V súvislosti so spustením elektronického spracovania kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB výrobcom a dodávateľom pripravujeme systém prístupu do aplikácie pre výrobcov a dodávateľov. Keďže táto aplikácia je pomerne rozsiahla a náročnejšia na ovládanie, každý pridelený vstup do tejto aplikácie bude podmienený získaním osvedčenia o spôsobilosti vykonávať požadované činnosti v danom systéme.

Osvedčenie do procesu "Prehliadanie údajov" je už v súčasnej dobe vydávané na základe registrácie do aplikácie a dodržaním pokynov úradu pre prehliadanie/vyhľadávanie údajov v aplikácii MCC WEB.

Pre "Spracovanie údajov" v MCC WEB bude potrebné absolvovať rozšírené školenie. Doporučené vzdelanie a prax pre žiadateľov rozšíreného školenia je technické ! Znalosť a skúsenosti z identifikácie technických, fyzických a prevádzkových parametrov výrobkov je podmienený ! Nie sú potrebné zručnosti zo znalosti anglického jazyka, pretože aplikácia MCC WEB a všetky podporné súčasti a záznamy systémovej podpory sú v priebežne udržiavané v slovenskom jazyku alebo sú dvojjazyčné (EN/SK).

V súčasnosti t.j. pre rok 2023 máme vyčerpané všetky možnosti pre školenie záujemcov od výrobcov a dodávateľov pre účely obrany o elektronické spracovanie návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB. Naše možnosti sú vzhľadom k počtu pracovníkov odboru kodifikácie a ostatných povinností vyplývajúcich za zákona č. 11/2004 Z.z. obmedzené. Následné termíny na školenie budeme otvárať od marca v roku 2024.


Žiadosti o školenie alebo svoje pripomienky, námety alebo otázky, prosím môžete zasielať na : 
   E-mail   codify@mil.sk

* * * * * * * * * * * *     S P L N E N É * * 27. - 28.6.2023 * * 

Odborné Metodické školenie pre predstaviteľov manažmentu dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany.  

-  k procesom štátneho overovania kvality, kodifikácie produktov na účely obrany a štandardizácie v podmienkach Slovenskej republiky.
Prednášku "KODIFIKÁCIA PRODUKTOV NA ÚČELY OBRANY" z procesov získavania, spracovania, a aktualizácie údajov výrobcom a dodávateľom pre účely obrany obdržal každý účastník školenia osobne. 
* * *
   S P L N E N É * * 18.2.2020 * * 
Odborné Metodické zamestnanie úradu pre dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany 

-  k novele zákona č. 11/ 2004 Z.z. v znení neskorších prepisov v oblastiach štátneho overovania kvality, štandardizácie a kodifikácie produktov.

Prednášku "KODIFIKÁCIA - NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY" z procesov kodifikácie produktov v rámci novely menovaného zákona pre vašu informáciu si stiahnite v spodnej časti stránky. 
Aktualizované:11. 09. 2023 21:22