Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

kliknite pre zväčšenie

Riaditeľ úradu

Ing. Emil KOŠÚT

Dátum narodenia : 20.11.1956
Miesto narodenia : Trenčín

Vzdelanie:

  • Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor automatizované systémy riadenia, VŠP Nitra,
  • Právnická fakulta UK Bratislava - postgraduálne štúdium,
  • Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava - vzdelávanie s celoštátnou pôsobnosťou,

Pracovné skúsenosti:

1980-1981 Konštrukta Trenčín, samostatný referent OTR
1981-1983 Okresný podnik združených služieb Trenčín, vedúci oddelenia plánu a cien
1983-1990 Okresné stavebné bytové družstvo Trenčín, podpredseda družstva, vedúci ekonomického úseku
1990-1993 Ministerstvo vnútra SR, služobný pomer
1993-2007 Vyšší vojenský súd - profesionálny vojak, plukovník, riaditeľ správy Vyššieho vojenského súdu Trenčín
2008 Vyšší vojenský súd Trenčín, štátny radca, riaditeľ správy Vyššieho vojenského súdu Trenčín
2008-2010 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, riaditeľ úradu
2008-2011 člen Rady národného programu kvality SR
1.7.2012 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, riaditeľ úradu
2012-2018 člen Rady národného programu kvality SR
21.9.2012 predseda dozornej rady Slovenskej národnej akreditačnej služby
2012 - 2023  člen Slovenskej národnej akreditačnej rady

Previerky a osvedčenia:

1991 osvedčenie Federálneho ministerstva vnútra vydané podľa § 9, ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady pre výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch
2022bezpečnostná previerka NBÚ SR pre stupeň utajenia "Tajné" a bezpečnostná previerka "NATO SECRET"
Aktualizované: 4. 08. 2023 10:33