Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv je vykonávané v súlade s § 5a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, dňom 01. januára 2011 v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravuje Úrad vlády slovenskej republiky.

Aktualizované:25. 02. 2014 14:03