Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4749 (EDITION 1)(APPROVAL DRAFT) – 40 x 255 mm CASED TELESCOPED AMMUNITION - AEP-4749 EDITION A

Skupina NATO (CNAD, AC/225 NAAG, LCGLE) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4749 Ed.1 od 22. mája 2024 do 12:00 hod. 22. augusta 2024, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/225 NAAG, LCGLE v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12. augusta 2024. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4854 (EDITION 1)(APPROVAL DRAFT) – USE OF 95 GHz MILLIMETRE WAVE TECHNOLOGY FOR NON-LETHAL COUNTER PERSONNEL APPLICATIONS  - AEP-4854 EDITION A

Skupina NATO (CNAD, AC/225 NAAG, JNLWCG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4854 Ed.1 od 11. apríla 2024 do 12:00 hod. 15. júla 2024, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/225 NAAG, JNLWCG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 8. júla 2024. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Aktualizované: 4. 06. 2024 09:11