Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4661 (EDITION 2)(APPROVAL DRAFT) – NATO GUIDANCE ON EXCHANGE OF TECHNICAL AND LOGISTIC DATA DURING THE PRODUCT LIFE CYCLE SUPPORT – ALP-20, EDITION A 

Skupina NATO (CNAD, AC/327 LCMG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4661 od 22. augusta 2023 do 12:00 hod. 23. októbra 2023, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/327 LCMG. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 9. októbra 2023. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4863 (EDITION 1)(APPROVAL DRAFT) – NATO HUMIT OPERATOR ENSEMBLE TOOLSET (NHOET) – AEDP-4863, EDITION A 

Skupina NATO (CNAD, AC/224 NAFAG, JCGISR) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4863 od 27. júla 2023 do 12:00 hod. 27. októbra 2023, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/224 NAFAG. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 13. októbra 2023. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4819 (EDITION 1)(APPROVAL DRAFT) – NATO INTEROPERABLE DISMOUNTED BATTERY CHARGING INTERFACE – AEP-4819, EDITION A 

Skupina NATO (CNAD, AC/225 NAAG, LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4819 od 2. júna 2023 do 12:00 hod. 2. októbra 2023, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/225 NAAG. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 19. septembra 2023. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované: 7. 09. 2023 14:01