Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zákon č. 11/2004 Z.z.o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, v znení neskorších predpisov bol zmenený a doplnený zákonom č. 219/2019 Z.z.

Zo dňa:  3. decembra 2003
Účinnosť: Táto novela zákona nadobudla účinnosť 1. septembra 2019.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyhláška MO SR č. 476/2011 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu bola zmenená a doplnená Vyhláškou č. 268/2019 Z.z.

Zo dňa: 12. decembra 2011
Účinnosť: Táto novela vyhlášky nadobudla účinnosť 1. septembra 2019.

Aktualizované:21. 04. 2023 21:27