Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG)


Dňa 12. mája 2021 sa v priestoroch NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) prostredníctvom videokonferencie konalo plánované zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG). Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- Zhodnotenie a komentáre jednotlivých zástupcov pracovnej skupiny k prezentáciám troch členských štátov NATO Španielska, Slovinska a Slovenska na tému "Osvedčené postupy a výzvy v procese implementácie štandardizačných dokumentov NATO".

- Pripomienky Francúzska k spojeneckej publikácie AAP-52 Ed.2 - odsúhlasenie pripomienok.

- Prezentácia Veľkej Británie "Vlastný systém, procesy a postupy v oblasti štandardizácie".

- Vzdelávacie kurzy v oblasti štandardizácie NATO.

Nasledujúce zasadanie prostredníctvom videokonferencie je plánované na 7. júla 2021.

Fotografia

Aktualizované:21. 05. 2021 09:06