Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie Výboru pre štandardizáciu Committee for Standardization (CS).

Dňa 11. mája 2023 sa v centrále veliteľstva NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo zasadanie výboru pre štandardizáciu (Committee for Standardization - CS). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne sa rokovania zúčastnil Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

V súlade s agendou zasadania boli prerokované najmä nasledujúce body:

- Rozvoj spôsobilostí – vplyv pre zabezpečenie interoperability a využívanie oblasti štandardizácie ako hlavného nástroja na zvyšovanie interoperability.

- Obranné plánovanie v NATO - usmernenie na rok 2023.

- Interoperabilita pozemných síl na taktickej úrovni.

- Zlepšovanie sa vo využívaní STANAGOV na podporu Interoperability a zvyšovania pohotovosti v NATO.

- Transformácia ozbrojených síl s využívaním digitalizácie.

Na zasadaní výboru vystúpili zástupcovia Litvy, Lotyšska a Talianska, ktorí prezentovali ich národný štandardizačný systém a jeho využívanie ako najlepšiu prax.

Aktualizované:16. 05. 2023 11:25