Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie štandardizácie v NATO - Standardization Management Group (SMG).

Dňa 12. mája 2023 sa v priestoroch NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo plánované zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie štandardizácie v NATO - Standardization Management Group (SMG). Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne zúčastnil Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

- Prezentácia zástupcov Slovenska a Grécka o ich národnom systéme obrannej štandardizácie a ich najlepšej praxi v uplatňovaní štandardizačného systému.

- Panel vzdelávania a aktualizácia aktivít.

- Aktualizácia publikácie AAP-32.

- Príprava revízie publikácie AAP-3(K) novej verzie.

- Prehľad aktivít na podporu štandardizácie.

Na zasadaní pracovnej skupiny vystúpil zástupca úradu, ktorý okrem národnej prezentácie z oblasti národného systému obrannej štandardizácie stručne informoval zástupcov pracovnej skupiny o priebehu a záveroch medzinárodnej štandardizačnej konferencie „Konferencia o interoperabilite, štandardizácií a modernizácii – podpora operačných a materiálnych spôsobilostí NATO“ konanej na MO SR v mesiaci september 2022.

Aktualizované:16. 05. 2023 11:29