Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie Spoločnej skupiny pre udržiavanie databázy EDSTAR (Joint Maintenance Group -JMG EDSTAR)

Dňa 14. júna 2023 sa v priestoroch centra pre normalizáciu CEN-CENELEC - Brusel (Belgicko), konalo zasadnutie Spoločnej skupiny pre udržiavanie databázy EDSTAR (JMG-EDSTAR). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality sa zasadnutia zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT-riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK-riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

- Prezentácia úloh a cieľov pre udržiavanie databázy EDSTAR.

- Tvorba príručky o využívaní databázy EDSTAR, využitie existujúcich informácií z dokumentov EDA.

- Zoznam možných tém, ktorým sa má venovať príručka EDSTAR.

- Pripomienkovanie dokumentu z úrovne participujúcich krajín s termínom zaslania pripomienok do začiatku septembra 2023.

- Podpora práce expertných skupín s poskytovaním informácií o existujúcich nástrojoch a procesoch tak, aby experti mohli vykonávať svoju prácu a dosahovať očakávané výsledky.

- Zabezpečiť metodiku práce a kvalitu výstupov.

- Prezentovať informácie stručným a ľahko zrozumiteľným spôsobom.

Aktualizované:19. 06. 2023 07:48