Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

8. zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie európskej obrannej štandardizácie (EDSMG)

V dňoch 15. – 16. júna 2023 sa v priestoroch Európskej obrannej agentúry (EDA) – Brusel (Belgicko) konalo 8. zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie európskej obrannej štandardizácie (EDSMG). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality sa zasadnutia zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT-riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK-riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Rokovanie sa konalo v dvoch formátoch:

- Otvorené zasadnutie

- Uzatvorené - neverejné zasadnutie

Predmetom pracovného rokovania otvoreného zasadnutia bolo najmä:

- Získanie informácií o pracovných oblastiach EDA hlavne v oblasti energetiky a životného prostredia.

- Diskutovanie o aktualizácií stavu prípravy a ďalších plánovaných krokoch pre organizovanie pilotného kurzu z oblasti obrannej štandardizácie v EU-EDA na jeseň 2023, v Larnake na Cypre.

- Informácie o nových projektoch a súvisiacich štandardizačných aktivitách.

- Informácie o hlavných prioritách ročného pracovného programu Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy v oblasti prelomových technológií.

Predmetom pracovného rokovania uzatvoreného - neverejného zasadnutia bolo najmä:

- Úvodné predstavenie „Akčného plánu pre autonómne systémy“ a preskúmanie činnosti súvisiacich so štandardizáciou.

- Vplyv obrannej štandardizácie na námorné činností EDA a preskúmanie potenciálne súvisiacich štandardizačných požiadaviek.

- Správa o pokroku pri revízii dokumentu PSMP.

- Diskusia o tom, ako sa môžu štandardizačné komunity lepšie interagovať so zameraním na využívanie databázy EDSTAR.

- Diskusia o možných potrebách štandardizácie EÚ z hľadiska obrany a podporiť koordináciu zainteresovaných krajín v spoločnom úsilí rozvoja.

Aktualizované:19. 06. 2023 07:51