Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Účasť zástupcov úradu na odbornom zhromaždení náčelníka odboru obrannej štandardizácie SOV OS SR

Dňa 22. júna 2023 sa Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie, Ing. Monika BRACHOVÁ a Ing. Karel PITTNER, zamestnanci odboru obrannej štandardizácie, ÚOŠKŠOK zúčastnili na Odbornom zhromaždení náčelníka odboru obrannej štandardizácie Spoločného operačného veliteľstva - SOV OS SR, ktoré sa konalo vo Vojenskom zariadení Kamenec pod Vtáčnikom. Cieľom odborného zhromaždenia bolo oboznámiť štandardizačnú komunitu OS SR so získanými skúsenosťami z plnenia úloh v oblasti obrannej štandardizácie, tvorby vojenských publikácií OS SR, taktiež oboznámiť zúčastnených s prioritami plnenia úloh do konca roka 2023. Za úrad na odbornom zhromaždení vystúpil riaditeľ odboru obrannej štandardizácie a informoval o poznatkoch získaných z medzinárodných rokovaní pracovných skupín v oblasti obrannej štandardizácie v NATO a EU.

Aktualizované:23. 06. 2023 07:54