Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie v oblasti interoperability a štandardizácie medzi Slovinskom, Slovenskom a USA. 12.7.-13.7.2023 VTSÚ Záhorie a MO SR

V dňoch 12.7.-13.7.2023 sa na Ministerstve obrany SR uskutočnilo pracovné rokovanie v oblasti interoperability a štandardizácie v NATO medzi zástupcami Slovinska, zástupcom USA pre riešenie koordinácie v oblasti interoperability a štandardizácie na veliteľstve NATO, Brusel a zástupcami Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín, ktorý bol reprezentovaný Ing. Emilom KOŠÚTOM – riaditeľom úradu a Ing. Pavlom LABÁKOM – riaditeľom odboru obrannej štandardizácie. Keďže hlavnou témou pracovného rokovania bola oblasť štandardizácie, používania jednotnej munície, zameniteľnosti a jej testovania, bol prvý deň rokovania organizovaný vo VTSÚ Záhorie, kde zástupcovia pracovného rokovania mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou VTSÚ Záhorie pri kontrolovaní a testovaní munície, pri uplatňovaní štandardizovaných postupov NATO a iných interných technologických postupov. Druhý deň rokovania sa uskutočnil na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, kde sa viedla diskusia a výmena skúseností pri uplatňovaní obrannej štandardizácie a zvyšovania interoperability v oblasti jednotnej munície a jej používaní v zbraňových systémoch.

null null null
Aktualizované:17. 07. 2023 08:31