Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny pre udržiavanie databázy EDSTAR - JMG.

Dňa 6. 2.2024 sa v centrále CEN-CENELEC v Bruseli (Belgicko) konalo zasadanie pracovnej skupiny EDA pre udržiavanie databázy EDSTAR. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne sa rokovania zúčastnil Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

V súlade s agendou zasadania boli prerokované najmä nasledujúce body:

- Tajomník JMG prezentoval stav riadenia kvality databázy EDSTAR a zdôraznil zmeny, ktoré je nutné vykonať:

- Údaje v EDSTAR sú dokončené a 99,8 % Preklad štandardov s najlepšou praxou je v prevažnej miere dokončený;

- Z trvalého udržiavania databázy vyplynula potreba minoritných zmien

- Neboli identifikované žiadne majoritné zmeny

- 60 % noriem je mladších ako 10 rokov, a to vďaka opakovanej kontrole mnohých správ EG a neustálej údržbe databázy.


Členovia JMG pozitívne posúdili a potvrdili všetky výstupy prezentované pre štyri Expertné skupiny (EG), ktoré boli revidované v rámci cyklu hodnotenia EDSTAR 2022-2023. Úpravy overené skupinou JMG a príslušnou CR budú predložené výboru EDSC v rámci tichej procedúry na schválenie.

null
Aktualizované:12. 02. 2024 14:42