Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie štandardizácie v EDA – European Defence Standardization Management Group (EDSMG).

V dňoch 7. a 8.2.2024 sa v priestoroch EDA v Bruseli (Belgicko) konalo plánované zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie obrannej štandardizácie v EDA – European Defence Standardization Management Group (EDSMG). Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne zúčastnil Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. 

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

· Rokovanie o kľúčových strategických činnostiach EDA, v rámci ktorých bolo prerokované: „Interakcia so zainteresovanými stranami v oblasti štandardizácie“:

· Bol prerokovaný pracovný program ASD-STAN na rok 2024

Cieľom bolo: získať informácie o programe práce ASD-STAN na rok 2024 a identifikovať potenciálne synergie s aktivitami EDA.

· Zlepšenie EDSTAR“: Terminológia pre štandardizačné činnosti EDA

Cieľom bolo získať informácie o EÚ a obranných terminologických aktivitách a archívoch a diskutovať o možných témach na podporu normalizačných aktivít EDA.

null
Aktualizované:12. 02. 2024 14:45