Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie Výboru pre štandardizáciu Committee for Standardization (CS).

Dňa 14. marca 2024 sa v centrále veliteľstva NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo zasadanie výboru pre štandardizáciu (Committee for Standardization - CS). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne sa rokovania zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

V súlade s agendou zasadania boli prerokované najmä nasledujúce body:

- Proces obranného plánovania NATO a jeho uplatnenie pre zvyšovanie obranných spôsobilostí

- Koncepcia aliancie pre multidoménové operácie

- Rozvoj spôsobilostí – vplyv pre zabezpečenie interoperability a využívanie oblasti štandardizácie ako hlavného nástroja na zvyšovanie interoperability.

- Vízia digitálnej transformácie NATO

- Politika vzdelávania, výcviku, cvičení a hodnotenia NATO

- Zlepšenie používania STANAG na podporu interoperability a pripravenosti spojencov

Na zasadaní výboru vystúpili zástupcovia Francúzska, Estónska a Dánska a prezentovali národné osvedčené postupy v oblasti obrannej štandardizácie.

Aktualizované: 5. 04. 2024 08:06