Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie štandardizácie v NATO - Standardization Management Group (SMG).

Dňa 15. marca 2024 sa v priestoroch NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo plánované zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie štandardizácie v NATO - Standardization Management Group (SMG). Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne zúčastnil Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

- Úlohy vyplývajúce zo zasadania výboru pre štandardizáciu CS

- Aktualizácia terminológie NATOTerm a jej využívanie v štandardizácii.

- Aktualizácia publikácie AAP-32.

- Aktualizácia a revízia publikácie AAP-3

- Panel vzdelávania a aktualizácia aktivít .

- Prehľad aktivít na podporu štandardizácie.


Na zasadaní výboru vystúpili zástupcovia Francúzska a Nemecka, ktorí prezentovali národné osvedčené postupy v oblasti obrannej štandardizácie.

Aktualizované: 5. 04. 2024 08:13