Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Bilaterálne rokovanie predstaviteľov Slovenskej republiky a Francúzska v oblasti interoperability a štandardizácie, Paríž 2024

V dňoch 30. apríla až 2. mája 2024 sa v Paríži na Ministerstve obrany Francúzska konalo bilaterálne rokovanie v oblasti interoperability a štandardizácie medzi zástupcami Slovenskej republiky, ktorú reprezentovali zástupcovia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín a medzi zástupcom Francúzska predstaviteľom Ministerstva obrany. Za úrad sa zasadnutia zúčastnili: Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu, Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Za Ministerstvo obrany Francúzska sa zúčastnil Plukovník Jean BOURROUET, ktorý je zároveň predsedom pracovnej skupiny NATO pre interoperabilitu a štandardizáciu pozemných síl (LISWG).

Predmetom rokovania bolo najmä:

- Program aktivít a činností v pracovnej skupine NATO pre interoperabilitu a štandardizáciu pozemných síl. Participácia oboch krajín a koordinácia postupu.

- Vyhodnocovanie uplatňovania štandardov NATO počas medzinárodných vojenských cvičení.

- Revízia kritérií pre uplatňovanie interoperability v stratégii a publikáciách NATO.

- Tvorba štandardu pre interoperabilitu v NATO.

- Prezentácia zástupcov úradu „Najlepšia prax pri uplatňovaní systému obrannej štandardizácie na Slovensku.

V závere spoločného bilaterálneho rokovania sa obe strany zhodli na nutnosti a vzájomnej výhodnosti v pokračujúcej spolupráci a výmene skúsenosti v oblasti uplatňovania štandardizácie a zvyšovania úrovne interoperability v NATO.

null null null Aktualizované: 9. 05. 2024 10:23