Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SPOJENECKÝ  ŠTANDARD

Uvedené zoznamy spojeneckých štandardov majú len informatívny charakter. Aktuálne a overené informácie o spojeneckých štandardoch NATO Vám poskytnú  zamestnanci odboru obrannej štandardizácie, ktorých kontakty sú uvedené v časti "Kontaktné údaje".

Skratky používané pre stupne utajenia:

NATO NON CLASSIFIED - BEZ UTAJOVANIA (VEREJNE PRÍSTUPNÝ)
NU - NATO UNCLASSIFIED NEUTAJOVANÉ
NR - NATO RESTRICTED VYHRADENÉ
NC - NATO CONFIDENTIAL DÔVERNÉ
NS - NATO SECRET TAJNÉ

Aktualizované:30. 03. 2021 08:11