Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podľa pracovného plánu Hlavnej skupiny AC/135 MG národných riaditeľov na kodifikáciu na rok 2023 sa v dňoch 4.7. - 6.7. 2023 uskutočnilo 123. zasadanie hlavnej skupiny AC/135 MG, ktoré sa konalo v Erfurte, Nemecko. Zasadania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie. 123. zasadania hlavnej skupiny AC/135 MG sa zúčastnilo 68 delegátov z 43 krajín a 8 delegátov z NSPA. V rámci rokovania sa riešila najmä problematika Kodifikačnej politiky NATO, Projektov kodifikačného systému NATO, aktualizácia kodifikačných publikácií a organizácia a práca v kodifikačných úradoch NATO a krajín TIER 2.

null

Aktualizované:10. 07. 2023 09:56