Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

31. Zasadnutie MC CATALOGUE UG

Podľa plánu pracovnej skupiny MC CATALOGUE UG a záverov 29. zasadnutia v roku 2022 v Slovenskej republike sa v dňoch 19. - 21. septembra 2023 uskutočnilo 31. Zasadnutie MC CATALOGUE UG. Na základe rotačného princípu pre rok 2023 zasadnutie organizoval a riadil Národný kodifikačný úrad Nórska v mestách Horten a Oslo v Nórsku.Zasadania sa za Slovenskú republiku zúčastnili Ing. Roman BOHUŠ - riaditeľ odboru kodifikácie a Ing. Marián NAGY - hlavný štátny radca. V rámci schválenej agendy sa rokovalo najmä o skúsenostiach z používania aplikácie MC CATALOGUE o spoločných požiadavkách a úpravy a vývoj aplikácie a o nových trendoch a smerovaní vývoja kodifikačných aplikačných prostredí NATO. 

V rámci rokovania bolo zorganizované bilaterálne rokovanie s NCB CZE k spoločným postupom v kodifikačných projektoch a k spoločným požiadavkám na aktualizáciu aplikácie v cloudoch.

Nasledujúce zasadania v roku 2024 - jarné zasadanie je plánované ako VTC a jesenné zasadanie je plánované v septembri v Talline, Estónsko.


nullnull
Aktualizované:13. 10. 2023 09:09