Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Na základe požiadaviek výrobcov a dodávateľov podľa zákona č.11/2044 Z.z. úrad organizoval v dňoch 17.10.2023 do 16.11.2023  - I. Účelový kurz pre výrobcov a dodávateľov, ktorého cieľom bolo odborne pripraviť žiadateľov (výrobcov a dodávateľov pre účely obrany SR) na spracovanie návrhu kodifikačných údajov podľa požiadaviek v kodifikačnom informačnom systéme.

Na základe výsledkov testovania bolo odovzdané "Osvedčenie o spôsobilosti spracovávať návrhy kodifikačných údajov v MCC WEB“, spoločnostiam :

- GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica - Šalková

- ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom

- VÝVOJ MARTIN, a.s., Martin

"Osvedčenie..." oprávňuje spracovávať návrhy kodifikačných údajov o výrobku podľa § 11 a § 13 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v aplikácii MCC WEB v Slovenskej republike. 

Prajeme úspešné a kvalitné spracovávanie údajov, úrad bude pozorne dohliadať na výkon činnosti prvých "Pionierov" v tejto oblasti. Výsledky priebehu I. UK sú archivované a je možné do nich nahliadnuť.

Aktualizované:16. 04. 2024 10:16