Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podľa pracovného plánu Hlavnej skupiny AC/135 MG národných riaditeľov na kodifikáciu na rok 2023 sa v dňoch 7. - 9.novembra 2023 uskutočnilo 124. zasadanie hlavnej skupiny AC/135 MG, ktoré hostilo NSPA v Luxemburgu. Zasadania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnil Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie. 124. zasadania hlavnej skupiny AC/135 MG sa zúčastnilo 76 delegátov z 41 krajín a 7 delegátov z NSPA. V rámci rokovania sa riešila najmä problematika Kodifikačnej politiky NATO a jej budúcnosti, plnenie rozpočtu AC/135, finalizácia projektov kodifikačného systému NATO, aktualizácia kodifikačných publikácií a organizácia a práca v kodifikačných úradoch NATO a krajín TIER 2.

Aktualizované:16. 04. 2024 10:19