Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podľa Plánu hlavných úloh úradu na zabezpečenie plnenia hlavných úloh odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK pre rok 2024 vo veci prevádzky kodifikačného informačného systému Slovenskej republiky, konfigurácie vládneho cloudu a aplikácie MC CATALOGUE WEB sa v dňoch 12. až 13. decembra 2023 uskutočnilo pracovné rokovanie k  administrácii  MC CATALOGUE WEB vo vládnom cloude so zástupcami dodávateľa kodifikačného informačného systému Slovenskej republiky -  spoločnosťou AURA s. r. o. v BRNE, ČR. 

Pracovné rokovanie sa konalo za účelom rozvoja kodifikačného informačného systému  v roku 2024, ktorého hlavnou úlohou bude implementácia druhej fázy zberu údajov potrebných ku katalogizácii a kodifikácii majetku v rezorte obrany.

Rokovania sa zúčastnili :

Ing. Roman BOHUŠ, Ing. Marián NAGY, Ing. Jozef PŠENÁK, Mgr. Ľubica GREGOROVÁ, Ing. Michal KUBIŠ

Aktualizované:16. 04. 2024 10:20