Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podľa pracovného plánu Skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu AC/135 MG na rok 2024 sa v dňoch 5.3. - 7.3.2024 uskutočnilo 143. zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, ktoré sa konalo v NSPA Luxemburg. Zasadania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnil Ing. Marián Nagy – hlavný štátny radca odboru kodifikácie. 143. zasadania pracovnej skupiny AC/135 Panel A sa zúčastnilo 65 delegátov z 41 krajín a 5 delegáti z NSPA. Na zasadaní sa riešili najmä - Požiadavky na zmenu NATO Kodifikačného Systému, Kvalita a integrita údajov, Informačné systémy NABS, NMBS, NMCRL...a sprievodná agenda pracovnej skupiny.

Aktualizované:16. 04. 2024 10:22