Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

120. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg

V dňoch 02. až 04. októbra 2012 sa v sídle NATO Support Agency (NSPA) Capellen, Luxemburg konalo plánované pracovné 120. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY. Súčasťou programu bolo schválenie stanovísk k pravidelnej aktualizácii príručky NATO pre kodifikáciu - ACodP-1 a prezentácia vykonaná pracovníkmi NSPA o kvalite poskytovaných údajov od krajín používajúcich NATO kodifikačný systém. V prezentovaných štatistikách vyplývajúcich z štatistických formulárov ESR1, ESR2 a ESR3 je Slovensko v zelených číslach, čo svedčí o dobre nastavenom trende a o dobrej kvalite kodifikačných údajov. V štatistike o pravidelnej aktualizácii multi-jazykovej verzie a zapracovaní zmien elektronickej publikácie AcodP2/3 NSPA informovala o miernom pokrok v zlepšení aktualizácie multi-jazykovej podpory.

Fotografia

Aktualizované:27. 03. 2013 07:45