Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

30. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG, Bulharsko

V dňoch 16. až 18. októbra 2012 sa na Ministerstve obrany Bulharskej republiky v Sofii konalo 30. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Bulharskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky, Srbska, Indie a Ruskej federácie. Za úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality sa zasadnutia zúčastnil štátny radca Odboru kodifikácie Ing. Peter KALAFUT. Zástupcovia krajín rokovali o postupe kodifikácie projektov na Mi-17, MTLB , MiG-29 a Land Rover. Vzhľadom k tomu, že Ruská federácia je od 1.1.2012 ako krajina úrovne TIER 2 oprávnená kodifikovať a prideľovať skladové čísla NATO ( NSN ) pre produkty vyrobené v Ruskej federácii, bola požiadavka pracovnej skupiny skontrolovať a doplniť kodifikačné údaje na vyššie uvedené projekty z pohľadu výrobcu.

Závery rokovania:

  • pokračovať v aktualizácií národného Annexu F – zoznamu používanej perspektívnej techniky,
  • aktualizovať národný Annex B – zoznam používanej techniky pre vrtuľník Mi-17, a bojové lietadlo MiG-29,
  • skontrolovať kodifikačné údaje techniky Annexu B z hľadiska referencií a výrobcov,
  • vyriešiť prepis azbuky do latinčiny v referenciách NSN zo strany Ruskej federácie, bude prednesené na nasledujúcom rokovaní AC/135 Panel A.

Fotografia

Aktualizované: 8. 11. 2012 08:59