Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Školiaci kurz kodifikačného informačného systému pre používateľov z ozbrojených síl

Na základe rozpracovaného programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2014 (ďalej len RPVV) úrad spolupracuje na prepojení integrovaného informačného systému OS SR s kodifikačným informačným systémom Slovenskej republiky. V tejto súvislosti špecialisti z odboru kodifikácie vykonávajú sériu školiacich kurzov pre používateľov z ozbrojených síl SR. Prvý kurz bol zameraný na osvojenie si základných princípov a pojmov kodifikačného systému NATO, na orientáciu v príručkách a databázach a na zoznámenie so základnými vlastnosťami kodifikačného informačného systému MC CATALOGUE. Teoretická časť kurzu prebieha v priestoroch úradu a praktická časť v určených špecializovaných priestoroch ozbrojených síl SR. Dňa 20. februára 2013 bude vykonané overenie získaných vedomostí formou písomného testu. Úspešným absolventom kurzu budú odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu. Účastníkmi kurzu sú príslušníci novo vytvoreného Oddelenia katalogizácie a správy číselníkov a príslušníci ozbrojených síl SR. Pripravovaný v poradí druhý kurz je plánovaný v mesiacoch apríl až máj 2013. Témou II. kurzu bude spracovanie návrhov kodifikačných údajov.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:12. 03. 2013 07:28