Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

121. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg

V dňoch 12. až 14. marca 2013 sa v sídle NATO Support Agency (NSPA) Capellen, Luxemburg konalo plánované 121. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY. Z rokovania vyplynulo, že odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK má aktívny podiel na plnení jednotlivých úloh a všetky zadané úlohy boli splnené v požadovaných termínoch. Z prezentovaných štatistík vyplýva skutočnosť, že Slovenská republika zastúpená úradom si udržiava nastavený trend v zlepšovaní kvality kodifikačných údajov. V prezentovanej štatistike o pravidelnej aktualizácii viacjazyčnej verzie elektronickej publikácie ACodP 2/3 Slovenská republika bola menovaná ako jedna z krajín, ktorá sa zapája do pravidelnej aktualizácie tejto publikácie. Odporúčanie pre krajiny, ktoré majú vo svojej databáze položky zásobovania typu identifikácie 2 a pridelený neschválený názov (77777) je také, že je nutné systematicky postupovať pri aktualizácii uvedených položiek a snažiť sa o čo najvyššiu kvalitu údajov. Aktuálny stav databázy v kodifikačnom informačnom systéme SR je nasledovný: Počet slovenských NSN, ktoré majú Typ identifikácie = 2 a INC (Item Name Code) =77777 je 7. Počet slovenských NSN, ktoré majú Typ identifikácie = 2 je 553. Počet slovenských NSN, ktoré majú INC = 77777 je 242. Panel A prijal stanovisko, že ak nebude žiadosť o kodifikáciu obsahovať schválený názov, správne referenčné číslo a nebude emailom zaslaná dokumentácia, tak krajina v ktorej sa kodifikácia žiada sa touto žiadosťou o kodifikáciu nebude zaoberať a odmietne ju. Zástupca úradu informoval o aktuálnej situácii v príprave prepojenia kodifikačného informačného systému Slovenskej republiky s Integrovaným informačným systémom ozbrojených síl SR. Ďalej informoval o organizovaní 31. Zasadnutia pracovnej skupiny AC/135 TRICOD v Slovenskej republike a o predsedníctve Slovenskej republiky v pracovnej skupine MC CATALOGUE User Group. Termín 122. zasadnutia skupiny AC/135 Panel A bol stanovený na 24.- 26. 9. 2013 s miestom konania v NSPA, Luxemburg. Jeden deň pred 122. Zasadnutím AC/135 Panel A NSPA pre používateľov aplikácie NATO Mail Box System organizuje jednodňový seminár za účelom prezentácie nového vývoja a smerovania aplikácie.

Fotografia

Aktualizované:27. 03. 2013 09:08