Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Bilaterálne rokovanie v Českej republike

V dňoch 18. až 22. septembra 2017 v Prahe a v Brne, Česká republika sa uskutočnilo spoločné bilaterálne rokovanie Odboru kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a Oddelenia katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ČR Praha. Rokovania sa zúčastnili za odbor kodifikácie Ing. Roman BOHUŠ, Ing. Marián NAGY, Ing. Jozef PŠENÁK, Ing. Stanislav JALOVIČIAR.  

Predmetom rokovania boli témy zamerané najmä na vzájomnú informovanosť o činnostiach národných kodifikačných úradov, výmena skúseností z používania kodifikačného informačného systému MC CATALOGUE, koordinácia postupov pri rokovaniach AC/135 (Main Group, Panel A a MCC UG) a prechod na nový dátový formát (XML). V rámci bilaterálneho rokovania bola vykonaná aj návšteva katalogizačných pracovísk AERO Vodochody a.s., Praha, Centrum zabezpečení materiálem technických služeb AČR, Štěpánov a Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb AČR, Brno.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:29. 11. 2018 07:30