Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

130. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, NSPA Capellen, Luxemburg,

V dňoch 3. až 5. októbra 2017 sa v sídle NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Luxemburg konalo plánované 130. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil Ing. Marián NAGY, hlavný štátny radca odboru kodifikácie.

Hlavné témy zasadnutia:

  • využitie systému MIS (Management information system) pre vytvorenie komplexného hodnotenia krajín na úrovni odbornej spôsobilosti kodifikačných úradov a na úrovni kvality vymieňaných údajov v rámci NATO;
  • prechod z formátu NADEX na formát XML pre KHN (informácie o výrobcoch a dodávateľoch) odosielané do NSPA, v súčasnosti pokračuje testovanie krajín a ich postupný prechod na nový formát XML;
  • úprava kodifikačných údajov na základe poskytnutých validačných kontrol od NSPA s využitím nového informačného systému pod označením MIS – Management Information System administrovaného v NSPA.
  •  

Fotografia

Aktualizované:29. 11. 2018 07:31