Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

132. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A a XML Seminár, NSPA Capellen, Luxemburg,

V dňoch 1. až 4. októbra 2018 sa v sídle NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Luxemburg konalo plánované 132. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny a XML seminára sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil Ing. Marián NAGY, hlavný štátny radca odboru kodifikácie.

Hlavné témy zasadnutia:

  • NATO KODIFIKAČNÝ SYSTÉM - POŽIADAVKY NA ZMENU - Z dôvodu, že sa pripravuje prechod zo súčasného systému výmeny kodifikačných údajov na nový systém výmeny údajov vo formáte XML, sa delegáti uzniesli na tom, že by nebolo perspektívne a hospodárne vykonávať rozsiahle zmeny súčasného systému;
  • NATO PROJEKT NDER (NATO DATA EXCHANGE REDESIGN) - Projekt na zaoberá zmenou formátu pre výmenu kodifikačných údajov z formátu NADEX na formát XML. Uvedený projekt nemení len formát odosielaných údajov ale aj princípy a politiku NCS v oblasti automatickej výmeny kodifikačných údajov. Bol stanovený dátum pre prechod na nový systém, a to január 2022. V uvedený dátum musia byť krajiny participujúce v NCS schopné vymieňať údaje v novom formáte. Krajiny, ktoré uvedený termín nesplnia, nebudú zaradené do NCS. Testovanie prechodu na nový systém sa začne v januári 2020 a bude trvať 18;
  • INTEGRITA ÚDAJOV - Pre kontrolu integrity údajov vymieňaných v rámci NCS sa využívajú systémy OMT (Online Maintenance Tool) pre údržbu kodifikačných údajov v prostredí NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) a MIS (Management Information System) pre kontrolu správnosti odosielaných údajov do NMCRL a krajinám participujúcim v NCS. Nástroj pozostáva z validačných kontrol popísaných v ACodP-1, a ktoré má ÚOŠKŠOK implementované v kodifikačnom systéme. Na základe využívania uvedeného nástroja sa darí Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK držať v zelených číslach a tak patriť k lídrom medzi krajinami s vysokou kvalitou kodifikačných údajov;
  • PUBLIKÁCIE - NSPA informovala o stave a zmenách v publikáciách ACodP-1, ACodP-2, ACodP-3, CodSP, HoA a školiacich materiáloch potrebných pre NCB College. ACodP-1 je vydávaný dvakrát ročne a ÚOŠKŠOK zabezpečuje jeho pravidelný odborný preklad a vydáva ho ako SOŠ ACodP-1. Pri zavedení vyššie uvedených zmien v projekte NDER bude potrebné vykonať aj úplne nový rozsiahly preklad SOŠ ACodP-1 v rokoch 2021 a 2022.

Fotografia

Aktualizované:29. 11. 2018 07:35