Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Bilaterálne rokovanie s partnerským úradom

V dňoch 15. až 19. októbra 2018 sa uskutočnilo spoločné bilaterálne rokovanie Odboru kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a Oddelenia katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ČR Praha.

Predmetom rokovania boli témy zamerané najmä na vzájomnú informovanosť o činnostiach národných kodifikačných úradov, výmena skúseností z používania kodifikačného informačného systému MC CATALOGUE, koordinácia postupov pri rokovaniach AC/135 (Main Group, Panel A a MCC UG) a prechod na nový dátový formát XML pre výmenu kodifikačných údajov v NATO kodifikačnom systéme – projekt NATO Data Exchange Redesign (NDER).

Aktualizované:29. 11. 2018 07:38