Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

133. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg


V dňoch 18. až 22. marca 2019 sa v sídle NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Luxemburg konalo plánované 133. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil Ing. Marián NAGY, hlavný štátny radca odboru kodifikácie.

Hlavné témy zasadania: 

  1. NATO KODIFIKAČNÝ SYSTÉM - POŽIADAVKY NA ZMENU - z dôvodu pripravovaného prechod zo súčasného systému výmeny kodifikačných údajov na nový systém výmeny údajov vo formáte XML, sa delegáti uzniesli na tom, že by nebolo perspektívne a hospodárne vykonávať rozsiahle zmeny súčasného systému;  

2. NATO PROJEKT NDER (NATO DATA EXCHANGE REDESIGN) - Projekt na zaoberá zmenou formátu pre výmenu kodifikačných údajov z formátu NADEX na formát XML. Uvedený projekt nemení len formát odosielaných údajov ale aj princípy a politiku NCS v oblasti automatickej výmeny kodifikačných údajov. Bol stanovený dátum pre prechod na nový systém, a to január 2022; 

3. Testovanie KHM–XML: Testovanie KHN-XML je jednou z čiastkových úloh súvisiacich s prechodom na nový formát XML výmeny kodifikačných údajov. Túto úloha Slovenská republika splnila na konci roku 2018.  

Fotografia

 

Aktualizované:11. 04. 2019 07:44