Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

134. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg


V dňoch 1. až 3. októbra 2019 sa v sídle NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Luxemburg konalo plánované 134. Zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil Ing. Marián NAGY, hlavný štátny radca odboru kodifikácie.

Hlavné témy zasadania: 

  1. NATO KODIFIKAČNÝ SYSTÉM - POŽIADAVKY NA ZMENU - z dôvodu pripravovaného prechodu zo súčasného systému výmeny kodifikačných údajov na nový systém výmeny údajov vo formáte XML, sa delegáti uzniesli na tom, že by nebolo perspektívne a hospodárne vykonávať rozsiahle zmeny súčasného systému;

2. NATO PROJEKT NDER (NATO DATA EXCHANGE REDESIGN) - Projekt sa zaoberá zmenou formátu pre výmenu kodifikačných údajov z formátu NADEX na formát XML. Uvedený projekt nemení len formát odosielaných údajov ale aj princípy a politiku NCS v oblasti automatickej výmeny kodifikačných údajov. Bol stanovený termín pre prechod na nový systém, a to január 2022. Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK predložil návrh na doplnenie znakov Slovenského a Českého jazyka do dokumentu „Character set - NDER“. Uvedený návrh bude posúdený a záver bude zverejnený na 135. zasadnutí pracovnej skupiny AC/135 Panel A;

3. POUŽÍVANIE ŠTANDARDNEJ REFERENCIE IREF0 - Na zasadnutie bol predložený návrh pre zrušenie štandardnej referencie IREF0 na segmente C a zavedenie novej charakteristiky NPRI. Návrh predložil zástupca USA. Návrh sa bude ďalej prerokovávať. Slovenská republika sa zaviazala, že svojich 266 NSN prehodnotí a vykoná aktualizáciu na základe zistených skutočností za účelom eliminácie používania IREF0 pri NSN pridelených úradom.

Fotografia

 

Aktualizované:19. 12. 2019 07:36