Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VŠETKY PROCESY KODIFIKÁCIE PRODUKTOV NA ÚČELY OBRANY SÚ VYKONÁVANÉ V RUTINNEJ PREVÁDZKE A BEZ OBMEDZENÍ, VRÁTANE ČINNOSTI AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INFORMÁCIE... O PODANÍ : 


-  ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV
-  ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV 

A NA...

REGISTRÁCIU POUŽÍVATEĽOV Z REZORTU MO SR PRE PREHLIADANIE A REGISTRÁCIU DODÁVATEĽOV PRE PREHLIADANIE ALEBO SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB :

>   PRÍSTUP DO MCC WEB -


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AKTUÁLNE: 

ČLÁNOK "KODIFIKÁCIA" DO ZOD, KZ, RZ, OBJ... v slovenskom jazyku pre dodávateľov zo Slovenskej republiky.

ČLÁNOK "CODIFICATION"  ALEBO " CCC - CODIFICATION CONTRACT CLAUSE" v anglickom jazyku - do kontraktov s NSPA, krajinami NATO a TIER 2...  

>   PRE OBSTARÁVATEĽOV -


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PRIPRAVUJEME :


- Sa na Meeting no.31 MCC User Group v Nórsku     (september 18. - 21.) 

- Bilaterálna spolupráca s ÚřOSKSOJ CZE - OddKAT, v SVK    (podľa požiadavky CZE - 2023)

- Metodické zhromaždenie s OddKAT ÚCL MO SR    (august 2023)

- ODBORNÉ ŠKOLENIE DODÁVATEĽOV K SPRACOVANIU ÚDAJOV   (podľa požiadavky)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KROK ZA KROKOM :


Metodické zhromaždenie s výrobcami a dodávateľmi  27.- 28. júna 2023

Školenie Agentúr pre kodifikáciu  3.- 4. mája 2023, Trenčín

Inštalácia nových bezpečnostných certifikátov - december 2022

Pracovné rokovanie s ÚCL MOSR -  október 2022

Metodický pokyn na spracovávanie návrhov kodifikačných údajov -  august 2022

Prvé pridelené prístupy do MCC WEB pre dodávateľov k spracovaniu údajov -  jún 2022

I. školenie dodávateľov k spracovaniu údajov -  jún 2022

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  február 2022

Spustenie nového modulu NDER pre výkon medzinárodnej spolupráce do rutinnej prevádzky 1.2.2022

Odborné školenie na funkčnosti nového modulu NDER pre výkon medzinárodnej spolupráce - úrad / ÚCL MO SR / Agentúry pre kodifikáciu - január 2022

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  november - december 2021

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  február - máj 2021

Spustenie  - REGISTRÁCIE POUŽÍVATEĽA  -  pre prehliadanie údajov v MCC WEB  -  10. februára 2021

Spustenie MCC CLOUD vo vládnom cloude SR do rutinnej prevádzky  -  10. januára 2021

Spustenie aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude SR v rutinnej prevádzke  -  1. januára 2021

Spustenie spracovania návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB  -  Agentúrami pre kodifikáciu. (december 2020) 

Odborné školenie, testovanie a odovzdanie nových osvedčení Agentúram pre kodifikáciu - pre prácu v aplikácii MCC WEB. (december 2020)

Testovanie funkcionality modulu NDER Agentúrou NATO NSPA - ÚSPEŠNÉ ! (november 2020)

Testovanie funkcionalít aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude.

Nastavovanie parametrov prevádzky a bezpečnosti aplikácie MCC WEB cez sieť GOVNET.

Príprava systému registrácie prístupov do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov pre dodávateľov pre účely obrany a Agentúry pre kodifikáciu.

Konfigurácia a inštalácia kodifikačného informačného systému a databázy do vládneho cloudu.

Zmluva s MV SR o využívaní Vládneho cloudu pre výkon kodifikačných činností.

Novela Zákona č. 11/2004 Z.z. a Vyhláška č. 268/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MO SR č. 476/2011 - platnosť od 1. septembra 2019 !      POZRIEŤ TU


Aktualizované:15. 08. 2023 15:49
<  1  2  3  4 5  > 
<  1  2  3  4 5  >