Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

TERMINOLÓGIA

       V zmysle Smernice MO SR č. 21/2012 o zabezpečení obrannej štandardizácie sa pri spracovaní stanovísk k prijatiu a pri implementácii štandardizačných dokumentov používajú slovenské obranné štandardy spracované vo forme prekladu štandardizačných dokumentov upravujúcich terminológiu podľa ich hierarchickej štruktúry v NATO. 

      Správnosť prekladu posudzujú v etape spracovania návrhu  slovenského   obranného štandardu a jeho prípadnej novelizácie terminologické komisie zložené z odborníkov spôsobilých používať anglický jazyk.

Informácie : Ing.Karel Pittner  č.t. 0960 338 912, e-mail : karel.pittner@mil.sk

Aktualizované:12. 07. 2012 07:53