Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

TERMINOLÓGIA

       V zmysle Smernice MO SR č. 22/2022 o zabezpečení obrannej štandardizácie sa pri spracovaní stanovísk k prijatiu štandardizačných dohôd a pri implementácii štandardizačných dokumentov používajú implementačné dokumenty upravujúce terminológiu v rámci systému obrany štátu, v ktorých boli formou prekladu implementované štandardizačné dokumenty upravujúce terminológiu NATO. 

      Správnosť prekladu použitého v návrhu slovenského obranného štandardu posudzujú v etape jeho spracovania podľa § 9 ods. 6 zákona č. 11/2004 o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov odborníci so znalosťou anglického jazyka, ktorí sú z podriadenosti riadiaceho funkcionára, ktorý predložil podnet na spracovanie slovenského obranného štandardu. Riadiaci funkcionár si môže zriadiť komisiu zodpovednú za implementačné dokumenty upravujúce terminológiu v jeho pôsobnosti.

Informácie : Ing. Ján FÁBIK  č.t. 0960 338 913, e-mail : jan.fabik@mil.sk

Aktualizované:10. 06. 2024 13:09