Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

       OTÁZKY A ODPOVEDE

Vaše otázky zasielajte na : Ing. Pavol LABÁK,  č.t.: 0960 338 910,    e-mail : pavol.labak@mil.sk

       

Za akých podmienok a komu môže úrad poskytnúť SOŠ :

Vo všeobecnosti podmienky poskytovania štandardizačných dokumentov a SOŠ upravuje § 10 zákona č. 11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby adresovanej na ÚOŠKŠOK Trenčín. Ostatné informácie o štandardizačných dokumentoch NATO a SOŠ získate prostredníctvom mailu na pracovníkov odboru OŠ (adresy sú uvedené v "Kontaktných údajoch").

V žiadosti o poskytnutie SOŠ musí byť uvedené, že požadovaný SOŠ je potrebný na zabezpečenie dodávok výrobkov a služieb na účely obrany pre ústredné orgány štátnej správy (zvyčajne MO SR). 

Úrad poskytuje SOŠ v elektronickej podobe na CD nosiči. 

 

 

 

  

Aktualizované:28. 10. 2020 10:43