Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

KODIFIKAČNÉ MINIMUM

Každý zbraňový systém, ktorý sa používa v armáde sa skladá z mnohých častí – skupín, podskupín – položiek. Na udržanie prevádzkyschopnosti takéhoto zbraňového systému je potrebné skladovať nevyhnutné množstvo náhradných dielcov. Preto armádne logistické služby skladujú tisíce položiek, z ktorých mnohé majú rovnaké technické a funkčné vlastnosti, ale rôzne identifikačné označenie.

Kodifikačný systém sa snaží v maximálnej miere odstraňovať riziko vzniku duplicít tak, že systematicky vykonáva koordinovanú údržbu všetkých identifikačných údajov o položkách. Vytvára databázový prehľad o zbraniach, munícií, technike a náhradných dielcoch, ktoré slúžia k obranyschopnosti štátu.

Sprístupňuje rozsiahlu databázu všetkým zainteresovaným subjektom, podieľajúcim sa na vývoji, výrobe, dodávaní a skladovaní materiálu pre vojenské použitie. Tým napomáha medzinárodnej harmonizácií zbraňových systémov a porozumeniu v logistickom zabezpečení najmä v medzinárodných mierových misiách.

Hlavným cieľom kodifikácie je definovať každú položku zásobovania ako koncept, ktorý plní požiadavky najväčšieho možného počtu užívateľov, nezávisle na zariadení, ktorého je položka súčasťou.

Kodifikačný systém NATO (NATO Codification System – NCS) je založený na princípoch a postupoch obecne záväzných pre všetky zúčastnené štáty ale súčasne umožňuje prispôsobenie na národné potreby a špecifiká. NCS je základný nástroj, ktorý vytvára predpoklady pre efektívne fungovanie armádnej logistiky.

Tento systém okrem členských štátov NATO využíva alebo implementuje aj niekoľko desiatok štátov, ktoré majú záujem sa podieľať na zjednotenom logistickom zabezpečení.

Kodifikačné minimum zahŕňa tieto informačné oblasti:

  • Vysvetlenie skratiek a pojmov
  • Prvky a princípy kodifikácie
  • Prehľad manuálov, číselníkov a návodov
  • Základný manuál na kodifikáciu
  • Postupné kroky úradu
  • Inštitút Národného kodifikačného úradu
  • Prehľad NCS, identifikátori a kódy krajín

V prípade potreby je možné podľa § 10 Zákona č.11/2004 Z.z. s uvedením dôvodu písomne požiadať úrad o plné znenie dokumentu.

Za akých podmienok a komu môže úrad poskytnúť SOŠ / dokument :

Aktualizované:21. 04. 2023 21:52