Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné metodické zamestnanie

Dňa 18. februára 2020 sa na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality uskutočnilo odborné metodické zamestnanie pre predstaviteľov vrcholového manažmentu organizácií obranného priemyslu zodpovedných za systémy manažérstva kvality.

Zamestnanie bolo zamerané najmä na: 

1.  novelu zákona č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov;

2. oblasť vykonávania dozoru nad kvalitou, so zameraním sa na obsah preskúmania žiadostí na vykonanie štátneho overovania kvality, plány kvality dodávateľa, maticu zhody a riešenie zistených nezhôd produktov s využitím 8D reportu;

3. oblasť auditov kvality, so zameraním sa na výstupy, zistenia a odporúčania z vykonaných certifikačných auditov počas prechodného obdobia na nový obranný štandard aliancie NATO AQAP 2110:2016, implementovaný do procesov štátneho overovania kvality na území Slovenskej republiky obranným štandardom SOŠ AQAP 2110:2017.

Na odbornom metodickom zamestnaní participovalo 44 účastníkov z 31 spoločností obranného priemyslu.

Dokumenty si môžete stiahnuť TU.

Fotografia

<

FotografiaFotografiaFotografia Aktualizované:25. 02. 2020 13:34