Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom obrany Fínskej republiky a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vzájomnom štátnom overovaní kvality

Odbor štátneho overovania kvality, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín, začal v roku 2018 úvodné rokovania so Sekciou logistiky a velenia Ministerstva obrany Fínskej republiky v oblasti uzatvorenia Memoranda o porozumení o vzájomnom štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

Na základe odborných a technických rokovaní k uzatvoreniu memoranda bolo zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené finálne znenie v mesiaci október 2019. Po vykonaní potrebných administratívnych úkonov bolo Memorandum o porozumení v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality podpísané dňa 22. apríla 2020 národným riaditeľom pre vyzbrojovanie Ministerstva obrany Fínskej republiky a následne dňa 12. mája 2020 riaditeľom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Slovenskej republiky.

Ustanovenia memoranda sú uplatniteľné na štátne overovanie kvality projektov vzájomnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania a v procese obstarávania produktov alebo služieb na účely obrany, ktoré sú obstarávané pre potreby ozbrojených síl zmluvných strán. Vzájomné poskytovanie služby štátneho overovania kvality je v súlade so znením memoranda poskytované bezodplatne s výnimkou prípadov neúmerne vysokých nákladov, ktoré musia byť vopred prekonzultované a schválené zmluvnými stranami.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:22. 05. 2020 07:15