Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie pracovnej skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky

V dňoch 21. - 24. septembra 2021 sa konalo vo Vroclav, Poľsko, pravidelné pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorky. Pracovné rokovanie bolo zamerané najmä na: 

• výmenu skúseností v oblasti postupov posudzovania zhody produktov na účely obrany so zameraním sa na národné postupy, procesy a metodiky štátneho overovania kvality; 

 • národné prístupy v oblasti certifikácie dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP; 

• definovanie postojov k aktuálne prerokovávaným otázkam v pracovnej skupine NATO AC327/WG2 pre kvalitu; 

• prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality, rozbor zistených nedostatkov a prijatie opatrení.

 Zástupcovia úradu pozvali na rokovanie pracovnej skupiny Q4 v roku 2022, ktoré sa uskutoční na území Slovenskej republiky. Pracovného rokovania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT, Ing. Anton KAPUSTA a Ing. Juraj ROMAŇÁK

Fotografia

 

Fotografia

 

Fotografia

 

Aktualizované:14. 10. 2021 09:24