Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky

V dňoch 8.- 11. novembra 2022 sa konalo v Jasnej, Slovenská republika, plánované pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorky.

Predmetom pracovného rokovania bola najmä:

1. Vzájomná spolupráca v oblasti štátneho overovania kvality.

2. Výmena skúseností z procesu preskúmania žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality (ďalej len „GQA“), proces plánovania GQA, proces overovania zhody produktov na účely obrany s požiadavkami zmlúv a proces certifikácie dodávateľov na účely obrany podľa spojeneckých publikácií NATO AQAP.

3. Koordinácia stanovísk a postojov krajín Vyšehradskej štvorky na rokovanie skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu.

V rámci výmeny skúseností z procesu štátneho overovania kvality, boli prezentované preferované postupy krajín a skúsenosti z procesu štátneho overovania kvality. Zástupcovia Slovenskej republiky prezentovali prístup k preskúmaniu žiadosti na GQA, metodiku vykonávania štatistickej prebierky a informačný systém GQA.

Zástupcovia krajín na rokovaní prijali jednotný postoj k zodpovednosti národných úradov v oblasti certifikácie dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácií NATO AQAP a k revízii spojeneckej publikácie NATO AQAP 2000.

null null null

Aktualizované:12. 11. 2022 13:05