Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné školenie v spoločnosti VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r. o.

Dňa 21. marca 2023, v rámci kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov, absolvovali zamestnanci odboru štátneho overovania kvality Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín odborné školenie na tému vykonávanie skúšok špeciálnych materiálov pre potreby ozbrojených síl SR. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti VÚTCH - CHEMITEX, spol. s. r. o., Žilina.

Po úvodnom privítaní a prezentácii činností a pôsobností spoločnosti bolo vykonané odborné školenie spojené s praktickými ukážkami vykonávania skúšok. V laboratóriu textilnom a hodnotenia horľavosti to boli ukážky skúšok na pevnosť v ťahu, odolnosť textílií proti ďalšiemu trhaniu, odolnosť voči odieraniu, žmolkovaniu, odolnosť proti prenikaniu vody (vodný stĺpec), priepustnosť vzduchu, povrchové zmáčanie (Spray test) a vertikálnu horľavosť. V laboratóriu koloristiky boli prezentované ukážky skúšok stálofarebnosti v suchom otere, stálofarebnosti v mokrom otere, stálofarebnosti v pote a stálofarebnosti v praní. V laboratóriu analytiky a životného prostredia boli zamestnanci oboznámení s princípmi merania ťažkých kovov, formaldehydu, organických zlúčenín (arylamínov, fenolov) a iných škodlivín podľa požiadaviek REACH a v laboratóriu antimikrobiálnej aktivity získali zamestnanci informácie o skúškach stanovenia antimikrobiálnej aktivity podľa noriem AATCC TM-100 a ASTM E2149.

Uvedené školenie prispelo k získaniu a rozšíreniu vedomostí a poznatkov zamestnancov odboru štátneho overovania kvality v rámci kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov.

Dovoľujeme si aj touto cestou poďakovať vedeniu a zamestnancom spoločnosti VÚTCH - CHEMITEX, spol. s. r. o., Žilina za odborný prístup a podanie vedomostí a skúseností v rámci konzultácií počas odborného školenia.

null null
Aktualizované:21. 03. 2023 09:46