Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Školenie pre dodávateľov výrobkov alebo služieb na účely obrany

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne, vykonal v dňoch 27. - 28. júna 2023 odborné školenie pre predstaviteľov manažmentu dodávateľov výrobkov alebo služieb na účely obrany.

Zamestnanie bolo zamerané najmä na:

1. Proces vzájomného štátneho overovania kvality v aliancii NATO.

2. Zákon NR SR č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.

3. Rozbor požiadaviek Slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110 a vykonávanie štátneho overovania kvality na území Slovenskej republiky.

4. Pripravovanú revíziu medzinárodnej normy ISO 9001 a jej dopady na certifikáciu systémov manažérstva kvality dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany podľa spojeneckých publikácií aliancie NATO AQAP.

5. Kodifikáciu produktov na účely obrany.

6. Systém obrannej štandardizácie v podmienkach Slovenskej republiky.

Na odbornom školení participovalo 35 účastníkov z 22 spoločností obranného priemyslu Slovenskej republiky. Po ukončení školenia riaditeľ úradu odovzdal účastníkom certifikáty o úspešnom absolvovaní školenia.

nullnullnullnullnullnullnull

Aktualizované:30. 06. 2023 07:04