Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorkyBudapešť, Maďarsko 2023

V dňoch 24. až 27. októbra 2023 sa uskutočnilo v Budapešti, Maďarsko pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorky.

Predmetom pracovného rokovania bol najmä:

-Proces implementácie štandardizačnej dohody NATO STANAG 4107, vrátane prerokovania otvorených prípadov vzájomného uznávania štátneho overovania kvality na bilaterálnej úrovni.

-Vzájomné informovanie sa o uzatvorených bilaterálnych dohodách, o legislatíve jednotlivých krajín upravujúcej procesy uzatvárania bilaterálnych dohôd v oblasti vzájomného uznávania štátneho overovania kvality a o prístupe krajín k procesu delegovania štátneho overovania kvality v prípade uzatvárania bilaterálnych dohovorov.

-Prezentácia aktuálnych projektov vyzbrojovania a skúseností z uplatňovania štandardizačnej dohody NATO STANAG 4107 a z uplatňovania uzatvorených bilaterálnych dohôd v oblasti vzájomného uznávania štátneho overovania kvality.

-Prístup krajín k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2070 upravujúcej procesy vyžadovania vzájomného uznávania štátneho overovania kvality medzi krajinami aliancie NATO. V rámci rokovania bol odsúhlasený spoločný postup krajín skupiny Q4 k otvoreným otázkam na jarné rokovanie skupiny NATO AC327/WG2 pre kvalitu.

null
Aktualizované:30. 10. 2023 10:26