Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny AC-327/WG2 pre kvalitu, Praha, Česká republika


V dňoch 22. až 26. októbra 2018 sa konalo v Prahe, Česká republika plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu.  

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä: 

1. Vyhodnotenie aktivít týkajúcich sa spolupráce krajín NATO podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 a spojeneckých publikácii NATO AQAP. Zodpovedná krajina POL predložila aktualizáciu údajov. Údaje do štatistiky predložilo 16 krajín vrátane Slovenskej republiky.  

2. Rokovanie akčného tímu k štandardizačnému návrhu v oblasti spoločného prístupu krajín NATO k certifikácii systémov manažérstva kvality spoločností obranného priemyslu podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP.  

3. Prerokovanie návrhu agentúry NATO NSPA na tému likvidácie produktov na účely obrany spoločne s požiadavkou na vystavovanie „Certificate of Demilitarization“ zástupcami pre štátne overovanie kvality. Skupina rozhodla, že vykonávanie inšpekcie pri likvidácii produktov na účely obrany nepatrí do pôsobnosti vzájomného štátneho overovania kvality. 

4. Rokovanie akčného tímu k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2070 so zameraním na analýzu rizík v procese GQA. Výsledkom rokovania sú návrhy na technické preskúmanie a revíziu spojeneckej publikácie AQAP 2070 v oblasti analýzy rizík dodávok na účely obrany.  

5. Schválenie programu rokovaní skupiny NATO AC327/WG2, pre kvalitu v roku 2019.  

Zástupcovia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality na pracovnom rokovaní vyslovili zásadné pripomienky k obsahu štandardizačnému návrhu v oblasti spoločného prístupu krajín NATO k certifikácii spoločností obranného priemyslu a k oblasti akreditácie certifikačných orgánov prostredníctvom národných akreditačných orgánov. Pripomienky boli akceptované pracovnou skupinou v plnom rozsahu. Jesenné rokovanie pracovnej skupiny AC327/WG2 pre kvalitu v roku 2019 bude vykonané na území Slovenskej republiky. Rokovanie bude organizačne zabezpečené Odborom štátneho overovania kvality, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín.

Aktualizované:22. 11. 2018 10:57