Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčení o zhode 

Dňa 19. decembra 2018 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnostiam: 

IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen, podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Výskum, vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu". Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Radovan MANÍK, konateľ spoločnosti. 

WILLING a.s., Zvolen, podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Sprostredkovateľská činnosť a obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v súlade s platnými oprávneniami". Osvedčenie o zhode prevzala Ing. Silvia ZDÚTOVÁ-ŠŤASTNÁ, predseda dozornej rady. 

Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Banská Bystrica, podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Organizácia a zabezpečovanie verejných leteckých podujatí podľa: metodiky Leteckého úradu SR, smernice na letové a statické ukážky Veliteľstva vzdušných síl OS SR a štandardizačnej dohody NATO-STANAG 3533 – Letové a statické ukážky“. Osvedčenie o zhode prevzal Hubert ŠTOKSA, konateľ spoločnosti.

Fotografia

IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen

Fotografia

WILLING a.s., Zvolen

Fotografia

Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Banská Bystrica

Aktualizované:14. 01. 2019 13:57