Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny NATO AC-327/WG2, pre kvalitu Košice, Slovenská republika

V dňoch 30. septembra 2019 až 04. októbra 2019 sa konalo v Košiciach, plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu. Pracovné rokovanie komplexne zabezpečoval Odbor štátneho overovania kvality, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín. 

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:           

  1. Rokovanie akčného tímu v oblasti spoločného prístupu krajín NATO k certifikácii systémov manažérstva kvality, spoločností obranného priemyslu, podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP. 
  2. Rokovanie akčného tímu k špecifikácii požiadaviek NATO na kvalitu dodávok produktov v oblasti softvéru. 
  3. Rokovanie akčného tímu k revízii spojeneckej publikácie NATO AQAP 2070, o vzájomnom štátnom overovaní kvality.
  4. Vyhodnotenie spolupráce krajín NATO v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 v období od 1. januára 2019 do 30. októbra 2019. Údaje do vyhodnotenia predložilo 16 krajín vrátane Slovenskej republiky.
  5. Schválenie záverov z rokovania akčných tímov na jednotný postup krajín v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality spoločností obranného priemyslu podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP, k špecifikácii požiadaviek NATO na kvalitu produktov v oblasti softvéru a k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2070.
  6. Schválenie správy skupiny AC/327/WG2 na rokovanie hlavnej skupiny AC/327/LCM a schválenie programu práce skupiny na rok 2020.

Zástupcovia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, počas pracovného rokovania, prerokovali so zástupcami Ministerstva obrany Fínskej republiky súčasný stav prípravy a schvaľovania Memoranda o porozumení v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality.

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Aktualizované:16. 10. 2019 09:38